• rendisk2

    VI MARKNADSFÖR | MEDICINTEKNISKA, ENGÅNGSPRODUKTER

    Sedan en tid tillbaka marknadsför vi även produkter för undersökning och diagnostik.

Leverantörer

1 1

Optikhållande robotarm

2 1

Lap tänger inkl. Atrau spetsar, lap saxar, lap clipstång

4 1

Lap preparatpåsar

5 1

Specialprodukter för Gastric Banding

dysis

Digitalt koloskopi

7

Bråcknät

8

Optiker

9

Lap spol/sug och kamerapåsar

6 1

Flergångs lap instrument

rgq

Ljusledare

carefusion

Genesis Container, Lappinstrument